Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen Gelders Rivierenland

De Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) Gelders Rivierenland is de organisatie die zorgt voor het bevorderen van de deskundigheid en kwaliteit van huisartsen en praktijkmedewerkers. 

De WDH heeft tot doel het vormgeven aan een gezamenlijk kwaliteitsbeleid in Gelders Rivierenland en daardoor het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsgeneeskunde in de regio.
De WDH tracht dit doel te bereiken door het (doen) ontwikkelen en organiseren van programma's voor nascholing en toetsing.

© 2019 | Gelders Rivierenland